De Renaissance van ’s werelds meest ongure gebouwen

Iedereen kent waarschijnlijk het weemoedige gevoel wanneer je voor controle naar de tandarts moet of een bezoek moet brengen aan het gemeentekantoor. Voornamelijk om de handeling die daar verricht dient te worden, maar ook om andere redenen. Het zijn allerminst spectaculaire gebouwen met een dito sfeer. Voor sommigen is het zelf een ware hel, maar waar het nou exact aan ligt weten zij vaak niet. Of de redenen zijn zo uiteenlopend dat het lastig is om de vinger exact op de zere plek te leggen. Denk er maar eens aan; waarom bekruipt mij altijd een gevoel van onbehagen en proef je een muffe sfeer die zijn weerga niet kent? De kans is groot dat het antwoord op zichzelf al voldoende is om er een apart artikelen over te schrijven. Waar ik mij graag op richt is de manier waarop gebouwen als bibliotheken, ziekenhuizen, kantoren en soms zelfs gokhallen zijn ingericht. Het heeft voornamelijk te maken met de vormgeving van de ruimte, het kleurgebruik en de dynamiek die daaruit voortvloeit.

Het zijn stuk voor stuk veelal nietszeggende, muffe decors met een aura waar menig persoon de kriebels van krijgt. Het positieve aan de ontwikkeling rondom het bewustzijn van de perceptie van de klant of bezoeker, is de verbeteringen die zijn doorgevoerd aan diezelfde perceptie. Kijk maar eens om u heen. Bezoek een van de bovengenoemde plaatsen en probeer eens na te gaan wat er in de afgelopen tijd allemaal is veranderd. In plaats van de , in overvloed aanwezige, wit en grijs tinten zijn er felgekleurde patronen verschenen. Nietszeggende objecten in de ruimte zijn vervangen door functionele, kunstzinnige attributen. Allemaal komen zij met een prijskaartje en daarmee is de discussie losgebarsten of het daadwerkelijk nodig is. Iets wat buiten de discussie staat is het feit dat dit alles wordt gedaan om ervaringen dragelijker te maken en daardoor een positieve sfeer te ondersteunen.

Je zou jezelf kunnen afvragen waarom dit noodzakelijk is. Hoofdzakelijk om het voor de bezoeker of klant aangenamer te maken. Op die manier hopen zij door kunst een beter imago te verkrijgen. Tevens moet dit alles bijdragen aan een betere beleving van de dienst of de te verrichten handeling. Het is gemakkelijk in concentratie af te glijden in een omgeving zonder impulsen. Denk bijvoorbeeld aan een casino. Dé plek bij uitstek waar mensen geprikkeld worden bepaalde handelingen te verrichten of een emotie te beleven. Wanneer je dermate geprikkeld wordt door jouw omgeving zal je in verminderde mate bewustzijn van je handeling. Een gegeven waar casino’s en gokhallen uitermate goed onder gedijen. Met de komst van het internet en de wetenschap dat een aantal mensen liever vertoeven in het comfort van hun eigen huis, heeft deze filosofie zich vertaald naar het internet.

Kortom, wat er uiteindelijk ook gebeurt en waar zich dat dan ook mag afspelen, het zal te allen tijde een persoon makkelijker afgaan in een omgeving die appelleert aan latente behoeften. In ieder geval zal het de perceptie van de persoon in kwestie ten goede komen. Wanneer je dus zelf aan de slag wilt met het inrichten van een bedrijfsruimte of iets soortgelijks, is het goed om dit gegeven in gedachten te houden.

← Back